Andrzej Duda przedstawił propozycje 15 pytań w referendum konstytucyjnym

Prezydent Andrzej Duda zaproponował piętnaście pytań referendalnych, które mają pojawić się w referendum konsultatywnym ws. zmian w konstytucji. Prezydent mówił, że dyskusje i debaty na kształtem pytań referendalnych trwają już ponad rok.

 

 

Na plenarnym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju prezydent powiedział, że chciałby zadać obywatelom piętnaście pytań, wyniki referendum byłby istotne w kwestii m.in zmian w obecnej Konstytucji. „ Uważałem, że w referendum ws. konstytucji nie powinno być więcej niż 10 pytań, obecny projekt to 15 pytań” mówił prezydent.

 

 

Pytania przedstawione przez głowę państwa zdaniem wielu pozostawiają wiele do życzenia. Przykładowo pada pytanie „czy jest pan/pani za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?”, oraz o uchwalenie zmian w obecnej Konstytucji. Większość zainteresowanych tematem polskiej ustawy zasadniczej zapewne chciałoby jej zmian, jednakże w tej kwestii najważniejszy będzie zakres zmian oraz ich kierunek, nie sama chęć zmian. Pytania jak widać są skonstruowane dość mętnie, co z pewnością wpłynie na frekwencje w referendum. Miejmy nadzieję, że w toku negocjacji pytania zostaną odpowiednio doprecyzowane. Poniżej przedstawiamy cały zestaw piętnastu pytań zaproponowanych w referendum konsultacyjnym.

 

 

Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

 

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

 

Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

 

 

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?

 

 

Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

 

 

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

 

 

Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

 

 

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

 

 

Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

 

 

Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

 

 

Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

 

 

Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

 

 

Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

 

 

Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

 

 
Komentarze

Kraj

Świat