Będzie wyższa płaca minimalna?

 

W trybie obiegowym przez Rade Ministrów została przyjęta propozycja podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2200 zł, a stawki godzinowej do 14,50 zł. Taką informację przekazał Polskiej Agencji Prasowej Stanisław Szwed.

 

„Decyzja Rady Ministrów jest taka, że kwota, która jest przekazana do partnerów społecznych, to 2220 zł, stawka godzinowa to 14,50 zł” – oznajmił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek ta propozycja zostanie przekazana do Rady Dialogu Społecznego. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100zł, co jest 47,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym roku.

 

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej pierwotnie planował by płaca minimalna w następnym roku wzrosła do 2250zł, co dałoby stawkę godzinową na poziomie 14,7 zł. Obiekcje co do takiej podwyżki zgłaszało Ministerstwo Finansów.  „Zwykle oczekiwania ministra od polityki społecznej są wyższe niż czasami możliwości budżetu państwa. Wiodącą rolę ma tu minister finansów, który odpowiada za całość budżetu państwa” – mówiła we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Wedle przepisów Rada Ministrów ma czas do 15 czerwca, aby przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości pensji minimalnej, następnie projekt musi zaopiniować strona społeczna. W przypadku braku wypracowania wspólnego stanowiska stawka zostanie ustalona za pomocą rozporządzenia, co miało miejsce w roku ubiegłym.

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku wyższa płaca minimalna i stawka godzinowa obejmuje osoby na umowach cywilno-prawnych a także samozatrudnionych, świadczących usługi dla firm. Wyłączeni spod obowiązywania stawek minimalnych są między innymi rodzinne domy pomocy i osoby zatrudnione przy opiece nad uczestnikami wycieczek, a także zleceniobiorcy, który samodzielnie ustala miejsce i czas realizacji zadań, o ile jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu.

 

źródło: dziennik.pl




Kraj

Świat