Kamiński i Wąsik przyjęci w warszawskich zakładach karncyh - Śmiszek.

Kamiński i Wąsik przyjęci w warszawskich zakładach karncyh - Śmiszek.
Autor Daniel Sobczak
Daniel Sobczak27 grudnia 2023 | 9 min

Kamiński i Wąsik przyjęci w warszawskich zakładach karncyh - to nagłówek, który może zaskoczyć wielu czytelników. Sprawa dotyczy wyroku sądu skazującego dwóch znanych polityków na bezwzględne więzienie. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a skazani powinni spodziewać się policji pukającej do drzwi. Artykuł przybliża kulisy sprawy, przebieg procesu i jego skutki. Przedstawia też stanowiska sądów i kontrowersje związane z ułaskawieniem polityków jeszcze przed apelacją.

Sędzia wydał wyrok na Kamińskiego i Wąsika

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika na 2 lata bezwzględnego więzienia. Oprócz kary pozbawienia wolności sędzia orzekł także 5-letni zakaz pełnienia przez nich funkcji publicznych. Wyrok dotyczył afery gruntowej z 2007 roku, w której politycy zostali oskarżeni m.in. o przekroczenie uprawnień i prowadzenie nielegalnych działań operacyjnych.

Informacja o skazaniu dwóch prominentnych polityków wywołała poruszenie w kręgach rządowych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia natychmiast wydał postanowienie o wygaśnięciu ich mandatów poselskich. Z kolei pełnomocnik osoby pokrzywdzonej w tej sprawie, mecenas Roman Giertych, wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Kamińskiego i Wąsika.

Sprawa ma zawiły przebieg i wzbudza wiele kontrowersji ze względu na wcześniejsze ułaskawienie skazanych przez prezydenta. Sądy różnych instancji inaczej interpretują skutki prawne tego aktu łaski. Ostatecznie Sąd Najwyższy podważył prezydenckie ułaskawienie i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd okręgowy, co zakończyło się skazaniem Kamińskiego i Wąsika.

Reakcje polityków i komentatorów

Informacja o skazaniu Kamińskiego i Wąsika wywołała falę komentarzy w mediach. Zdania są podzielone, wiele osób krytykuje ułaskawienie polityków jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Inni argumentują, że należało poczekać na ostateczny finał sprawy w sądzie.

Zdecydowane stanowisko zajął wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Jego zdaniem, Kamiński i Wąsik powinni liczyć się z tym, że w każdej chwili policja może zapukać do ich drzwi z nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Podkreślił, że warszawskie więzienia są już przygotowane na osadzenie skazanych.

Zakłady karne przygotowały cele dla skazanych polityków

Jak stwierdził wiceminister Śmiszek, warszawskie zakłady karne są gotowe, by niezwłocznie osadzić Kamińskiego i Wąsika. W ramach przygotowań zapewniono im niezbędną opiekę medyczną i wsparcie psychologów. Standardowe procedury obejmują też ocenę przez komisję penitencjarną, która ma zdecydować o warunkach odbywania przez nich kary.

Panowie Wąsik i Kamiński powinni oczekiwać o każdej porze dnia i nocy, oczywiście zgodnie z przepisami, pukania do drzwi. Policji, która doprowadzi ich, na ich własne życzenie, bo przecież głosowali za zmianami w przepisach w kodeksie karnym wykonawczym o doprowadzeniu skazanego do zakładu karnego. Powinni oczekiwać na pukanie do drzwi, dlatego że nie ma ludzi równych i równiejszych

Z wypowiedzi wiceministra jasno wynika, że status posła czy ministra nie będzie chronił Kamińskiego i Wąsika przed odbyciem kary. Resort sprawiedliwości daje wyraźny sygnał, że wyrok sądu musi zostać wykonany. Bez względu na wcześniejsze polityczne układy i ułaskawienie przez prezydenta, skazani powinni liczyć się z konsekwencjami łamania prawa.

Czy skazani posłowie zachowają immunitet?

Wątpliwości budzi status Kamińskiego i Wąsika jako posłów. Zgodnie z prawem, posłowie objęci są immunitetem chroniącym przed odpowiedzialnością karną za działania w ramach mandatu. Jednak w tym przypadku, zdaniem wiceministra, obaj politycy stracili już swoje mandaty poselskie na mocy decyzji marszałka Sejmu.

Innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem do czasu prawomocnego wyroku Kamiński i Wąsik nadal formalnie pełnią funkcję posła. W związku z tym przysługuje im nietykalność i immunitet. Spór prawny na tym tle może jeszcze potrwać.

Czytaj więcej: Interwencja policji wobec pani Joanny z Krakowa - aktualności prokuratury ws. śledztwa

Policja ma prawo zaaresztować Kamińskiego i Wąsika

Mimo kontrowersji związanych ze statusem prawnym skazanych, wyrok sądu jest faktem. Oznacza to, że policja ma podstawy prawne by zatrzymać Kamińskiego i Wąsika celem osadzenia ich w zakładzie karnym.

Jak stwierdził wiceminister Śmiszek, obaj politycy powinni spodziewać się w każdej chwili interwencji funkcjonariuszy. Co więcej, jak podkreślił, taki obrót sprawy będzie zgodny z wolą samych zainteresowanych. Wcześniej bowiem Kamiński i Wąsik głosowali za zaostrzeniem przepisów, które ułatwiają zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do więzienia skazanych osób uchylających się od odbycia kary.

Wygląda więc na to, że skazani politycy sami poparli regulacje, które teraz mogą zostać wykorzystane przeciwko nim. Jak oceniają komentatorzy, będzie to swoisty test dla rządzących - czy wobec swoich partyjnych kolegów zastosują te same surowe reguły, co wobec innych obywateli.

Czy prezydenckie ułaskawienie uniemożliwia wykonanie kary?

Wątpliwości budzi kwestia ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Zdaniem niektórych prawników, ten akt łaski powinien chronić ich przed odpowiedzialnością karną. Jednak ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że ułaskawienie przez prezydenta Dudę było przedwczesne i nie wywołuje skutków prawnych.

W tej sytuacji policja ma pełne podstawy, by zatrzymać Kamińskiego i Wąsika i osadzić ich w więzieniu. Akt łaski głowy państwa nie stanowi już przeszkody w wykonaniu orzeczonej kary.

Wiceminister o wykonaniu kary przez skazanych posłów

Kamiński i Wąsik przyjęci w warszawskich zakładach karncyh - Śmiszek.

Zdecydowane stanowisko w sprawie ewentualnego uchylenia się Kamińskiego i Wąsika od odbycia kary wyraził wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Jego zdaniem, byli szefowie CBA powinni liczyć się z tym, że wyrok sądu zostanie bezwzględnie wykonany.

Śmiszek podkreślił, że w Polsce nie ma "ludzi równych i równiejszych". Tym samym dał do zrozumienia, że status ministra czy posła nie może dawać przywilejów. Każdy obywatel, także polityk, musi ponieść konsekwencje łamania prawa i odbyć zasądzoną karę.

Stanowisko to spotkało się z aprobatą wielu komentatorów. Zwracają oni uwagę na precedensowy charakter tej sprawy. Jeśli wymiar sprawiedliwości pokaże, że jest w stanie rozliczyć tak wpływowych polityków jak Kamiński czy Wąsik, utwierdzi to wiarę obywateli w równość wobec prawa.

  • Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika przez prezydenta przed prawomocnym wyrokiem było przedwczesne i nie wywołuje skutków prawnych
  • Mimo kontrowersji, są prawne podstawy by wykonać orzeczoną karę pozbawienia wolności wobec skazanych

Politycy odrzucają oskarżenia

Sami zainteresowani konsekwentnie odrzucają stawiane im zarzuty. Twierdzą, że prowadzone przez nich w 2007 roku działania operacyjne mieściły się w granicach uprawnień funkcjonariuszy CBA. Zaprzeczają jakimkolwiek nielegalnym działaniom.

Zdaniem Kamińskiego i Wąsika, akt oskarżenia przeciwko nim ma charakter polityczny. Ma to być odwet za ich zaangażowanie po stronie obozu rządzącego. Wskazują na umorzenie wcześniejszego postępowania prokuratorskiego jako na dowód bezpodstawności zarzutów.

Ta sprawa od początku do końca jest sfingowana. Nigdy nie działaliśmy bezprawnie. Sędzia wydał ten wyrok pod dyktando polityków opozycji.

Prezydent ułaskawił Kamińskiego i Wąsika przed apelacją

Przypomnijmy, że jeszcze zanim sprawa Kamińskiego i Wąsika trafiła na wokandę sądu odwoławczego, prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski. Stało się to w listopadzie 2015 roku, po skazaniu polityków przez sąd pierwszej instancji i jeszcze przed rozprawą apelacyjną.

Listopad 2015 Sąd Rejonowy skazuje Kamińskiego i Wąsika na 3 lata więzienia
Listopad 2015 Prezydent Duda ułaskawia Kamińskiego i Wąsika
2016 na skutek ułaskawienia Sąd Okręgowy umarza postępowanie wobec skazanych

Ten kontrowersyjny krok spotkał się z ostrą reakcją części prawników i polityków. Ich zdaniem, ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem stanowi nadużycie kompetencji prezydenta. Sprawę skomplikowały odmienne interpretacje skutków prawnych tego aktu łaski przez Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z czerwca 2022 roku uznał, że zastosowane prawo łaski jest suwerenną decyzją prezydenta, której Sąd Najwyższy nie może kwestionować. TK orzekł również, że ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem wywołuje skutki prawne w postaci umarzania postępowania sądowego.

Sąd Najwyższy kwestionuje skutki prawne ułaskawienia

Sąd Najwyższy odmówił jednak uznania wykładni Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2022 roku Izba Karna SN ponownie rozpatrując sprawę Kamińskiego i Wąsika uznała

Podsumowanie

Przeczytałem artykuł na temat wyroku skazującego byłych szefów CBA Kamińskiego i Wąsika. Sprawa ma burzliwy przebieg i budzi wiele kontrowersji z uwagi na wcześniejsze ułaskawienie skazanych przez prezydenta. Sąd Najwyższy ostatecznie podważył skutki prawne tego aktu łaski, co doprowadziło do ponownego osądzenia i skazania prominentnych polityków.

Z wypowiedzi przytoczonych w artykule wynika, że resort sprawiedliwości jest zdeterminowany, by wyrok został wykonany. Przygotowano nawet cele w warszawskim więzieniu dla Kamińskiego i Wąsika. Wiceminister ostrzega, że policja w każdej chwili może zatrzymać skazanych celem osadzenia ich za kratami. To precedensowa sprawa, test dla wymiaru sprawiedliwości, czy potrafi rozliczyć tak wpływowych polityków.

Z artykułu dowiedziałem się o przebiegu śledztwa i kolejnych etapach postępowania sądowego wobec Kamińskiego i Wąsika. Przybliża on argumenty zwolenników surowego ukarania skazanych oraz stanowisko obrońców podważających zasadność postawionych zarzutów. Pokazuje, jak spolaryzowane są opinie w tej głośnej sprawie karnej dotyczącej byłych agentów specsłużb.

Lektura artykułu utwierdziła mnie w przekonaniu, że model państwa prawa wymaga niezawisłych sądów i jednakowego egzekwowania odpowiedzialności karnej wobec wszystkich obywateli. Bez względu na piastowane stanowiska czy polityczne układy. Mam nadzieję, że ta precedensowa sprawa przyczyni się do umocnienia zasady równości Polaków wobec prawa.

5 Podobnych Artykułów

  1. Skandal w Warszawie! Muzeum Polin z muralem oficera KBW!
  2. Ucieczka z systemu: Jak przełamać ograniczenia narzucone przez społeczeństwo
  3. Polacy żądają przedterminowych wyborów. Nowy sondaż zaskakujący.
  4. Doradczyni Dudy: Skandaliczne wydarzenia na Woronicza
  5. Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - zabawa dla małych i dużych
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Daniel Sobczak
Daniel Sobczak

Ekscytujący świat rozrywki i nowości filmowych. Na blogu dzielę się najświeższymi wiadomościami i ciekawostkami. Rozrywka to moja pasja, a informowanie to moje powołanie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły