Prezydent podpisał pakiet odpadowy
Jak podaje pap.pl, Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwany pakiet odpadowy – nowele dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Celem ustaw jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja nieprawidłowości w gospodarce odpadowej.

Nowela ustawy o odpadach wprowadza między innymi kaucję, czyli gwarancję finansową, którą płacić będą firmy zajmujące się gospodarką odpadową. Mechanizm ten ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem odpadów. Jeśli nawet do tego dojdzie, gminy będą miały środki na zagospodarowanie takich śmieci.

Nowela wprowadza ponadto obowiązkowy monitoring na wysypiskach oraz zasadę, że na wysypiskach nie będzie można składować śmieci dłużej niż rok (obecnie jest to do trzech lat). „Oprócz tego, firmy ubiegając się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem odpadów, będą musiały wykazać, że są właścicielami gruntu, ich użytkownikami wieczystymi bądź mają potwierdzoną notarialnie umowę dzierżawy”.

Nowelizacja ustawy o odpadach reguluje też kwestie związane z międzynarodowym transportem odpadów. Po zmianie przepisów do Polski nie będzie można wwieźć odpadów: komunalnych, z przetworzenia odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do unieszkodliwienia. Do kraju będzie można przywieźć tylko takie odpady, które będzie można wykorzystać jako surowce wtórne.

Druga ustawa – nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) wzmocni kompetencje i uprawniania tej instytucji. Zgodnie z nowelizacją, inspektorzy będą ścigać przestępstwa przeciwko środowisku. Będą także mogli wnosić akty oskarżenia.

Jak pisze pap.pl: „Inspektorzy – po zmianie przepisów – będą mogli także: prowadzić kontrole o każdej porze dnia i nocy; niezapowiedzianie kontrolować składowiska, czy firmy odpadowe; w swojej pracy będą mogli korzystać z dronów, ustalać tożsamość, współpracować z policją bądź innymi służbami”.

Obie ustawy zakładają dość surowe kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów w nich zawartych.

 
Źródło:

Komentarze

Kraj

Świat