Paweł Adamowicz mówił o nienawiści i byłych towarzyszach z PZPR

Paweł Adamowicz mówił o nienawiści i byłych towarzyszach z PZPR
Autor Kacper Baran
Kacper Baran13.01.2024 | 9 min.

Pięć lat po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w wyniku ataku nożownika, wciąż żywe pozostają jego słowa o potrzebie walki z mową nienawiści. Podczas sobotnich uroczystości upamiętniających zamordowanego prezydenta, jego brat Piotr Adamowicz przypomniał o apelach Pawła do premiera Tuska o zdecydowane działanie przeciwko szerzeniu nienawiści, w tym przez byłych działaczy PZPR. Mowa nienawiści pozostaje plagą polskiego życia publicznego, a słowa Adamowicza są przestrogą przed jej niszczącą siłą.

rocznica śmierci Pawła Adamowicza

13 stycznia 2023 roku mija dokładnie 5 lat od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tego dnia w 2013 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na scenę wbiegł Stefan W. i kilkukrotnie dźgnął nożem samorządowca. Mimo wysiłków lekarzy, następnego dnia Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu.

To wydarzenie wstrząsnęło Polską i pokazało jak wielki problem stanowi nienawiść i agresja w życiu publicznym. Zabójstwo prezydenta Adamowicza ujawniło skalę hejtu i mowy nienawiści, która od lat narastała w mediach i internecie. Tej bolesnej rocznicy nie sposób nie połączyć z apelem o stanowcze przeciwdziałanie nienawiści i budowanie życzliwego, opartego na wzajemnym szacunku dyskursu publicznego.

Hołd dla Adamowicza i apel o walkę z nienawiścią

13 stycznia 2023 roku na Długim Targu w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. Wzięli w nich udział bliscy, w tym żona Magdalena Adamowicz, premier Donald Tusk oraz władze samorządowe Gdańska. Podczas przemówień padały słowa hołdu dla zamordowanego prezydenta, ale także gorzki apel o walkę z nienawiścią w życiu publicznym.

Brat Pawła Adamowicza, Piotr Adamowicz przypomniał słowa zamordowanego o potrzebie zdecydowanych działań państwa przeciwko szerzeniu nienawiści i pogardy, także przez media publiczne. Te słowa Pawła Adamowicza pozostają aktualnym i bolesnym memento po 5 latach od jego śmierci.

Hejt w mediach po zabójstwie Adamowicza

Niestety, nawet po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, media nie zaprzestały produkcji i publikacji treści nacechowanych pogardą i nienawiścią. Przykładem może być telewizja wRealu24, która już kilka dni po zabójstwie Adamowicza sugerowała, że sam jest winny temu, co go spotkało. Tego rodzaju skandaliczne wypowiedzi pokazują, jak trudno jest wyeliminować mowę nienawiści z debaty publicznej.

Podobne treści pojawiały się także w mediach społecznościowych. Niektórzy użytkownicy wręcz wychwalali zabójcę Adamowicza, twierdząc, że “zrobił przysługę światu”. Tego typu haniebne wpisy dowodzą, że walka z nienawiścią w internecie wciąż pozostaje pilnym zadaniem.

Przykład telewizji wRealu24

Szczególnie bulwersujący był przypadek telewizji internetowej wRealu24, która już kilka dni po śmierci Adamowicza wyemitowała materiał z jego zdjęciem i napisem “zamordowany prezydent Gdańska”. W materiale tym sugerowano, że to styl sprawowania władzy przez Adamowicza doprowadził do jego tragicznej śmierci.

Tego typu bezpodstawne oskarżenia pokazują, że nawet najbardziej haniebna nagonka nie ustaje po śmierci jej ofiary. Dlatego walka z mową nienawiści w mediach jest nadal tak pilnie potrzebna.

Czytaj więcej: Kamiński zapowiedział głodówkę. Plan PiS na pomoc dla rodzin osadzonych

Walka z mową nienawiści po ataku na prezydenta

Zabójstwo Pawła Adamowicza unaoczniło jak wielkim problemem dla polskiego życia publicznego stał się hejt i mowa nienawiści. Po tym tragicznym wydarzeniu podjęto szereg inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Jedną z nich była kampania “Nienawiść się opłaca”, organizowana przez Gazetę Wyborczą. Miała ona uświadamiać, jak duże zyski czerpią niektóre media z produkcji treści nacechowanych pogardą i agresją. To ważny głos w dyskusji o sposobach walki z mową nienawiści.

Innym przykładem był apel Rady Europy, wzywający władze Polski do podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko mowie nienawiści w mediach społecznościowych i na portalach internetowych. Pokazuje to, że problem ten dostrzegany jest nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej.

Działania administracji rządowej

Również polski rząd podjął pewne działania mające ograniczyć mowę nienawiści w internecie. Przykładem jest utworzenie w strukturach MSWiA specjalnego zespołu do walki z mową nienawiści w sieci.

Zespół ten ma za zadanie identyfikację i zgłaszanie nielegalnych treści do usunięcia przez administratorów portali internetowych. Jest to jednak dopiero mały krok naprzód i wiele wysiłku w walce z nienawiścią wciąż pozostaje do wykonania.

Adamowicz o hejcie Pietrzaka i Króla z TV Republika

Paweł Adamowicz mówił o nienawiści i byłych towarzyszach z PZPR

W walce z mową nienawiści szczególnie aktywny był zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wielokrotnie sam doświadczał hejtu, a także publicznie piętnował skandaliczne zachowania niektórych postaci ze świata mediów.

Jednym z takich przypadków były wypowiedzi Janusza Pietrzaka i Marka Króla w telewizji Republika, w których nawoływali wręcz do przemocy wobec uchodźców. Adamowicz wielokrotnie apelował do premiera Tuska o podjęcie zdecydowanych kroków przeciwko szerzeniu nienawiści przez tę stację, jednak bezskutecznie.

Nienawiść, hejt, istnieją w przestrzeni publicznej, polskie państwo to przez 8 lat tolerowało. Takie są niestety skutki deformy prokuratury przez pana Ziobro i spółkę - mówił Adamowicz.

Słowa te brzmią szczególnie gorzko w 5. rocznicę jego śmierci i przypominają, jak wiele jeszcze jest do zrobienia w walce z mową nienawiści.

Przykłady skandalicznych wypowiedzi

Jan Pietrzak na antenie TV Republika stwierdził m.in., że Polacy powinni osadzać uchodźców w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Treblinka. Z kolei Marek Król proponował, by uchodźcom wytatuować numery identyfikacyjne, na wzór niemieckich obozów.

Tego typu skandaliczne wypowiedzi spotkały się z oburzeniem opinii publicznej. Jednak Adamowiczowi nie udało się uzyskać zdecydowanej reakcji ze strony prokuratury. Tragicznie brzmią jego słowa o “tolerowaniu nienawiści przez państwo”.

Apel brata Adamowicza do premiera o walkę z nienawiścią

W 5. rocznicę śmierci Pawła Adamowicza, jego brat Piotr Adamowicz ponowił apel zamordowanego prezydenta o zdecydowaną walkę z mową nienawiści. Podczas uroczystości w Gdańsku, zwrócił się z apelem bezpośrednio do premiera Donalda Tuska.

Przypomniał, że Paweł Adamowicz wielokrotnie zgłaszał przypadki pochwalania jego zabójstwa, jednak prokuratura umarzała postępowania w tej sprawie. Tragiczna śmierć prezydenta pokazuje, jakie mogą być konsekwencje bezkarności mowy nienawiści.

Brat Pawła Adamowicza wyraził nadzieję, że nowemu rządowi uda się w końcu uporać z tym bolesnym problemem i zapewnić skuteczne ściganie przypadków podżegania do nienawiści. Jego słowa to przestroga na przyszłość dla wszystkich sił politycznych.

Czas nie leczy ran po brutalnym mordzie na Adamowiczu

“Czas leczy rany” - mówi znane powiedzenie. Jednak jak podkreślał brat Pawła Adamowicza, w przypadku ran zadanych przez brutalny mord, gojenie zajmuje znacznie więcej czasu.

Nawet 5 lat po śmierci prezydenta Gdańska, jego bliscy wciąż noszą żałobę i ból po tym tragicznym wydarzeniu. Pokazuje to, jak głębokie rany zostawia przemoc i nienawiść. Dlatego tak ważne jest, by skutecznie im przeciwdziałać.

Słowa rodziny Pawła Adamowicza niech będą przestrogą dla wszystkich sił politycznych i społecznych. Aby rany zadane przez nienawiść mogły się kiedyś zabliźnić, potrzebna jest zdecydowana walka z mową nienawiści na każdym poziomie. Inaczej będą się one ciągle odradzać i zatruwać życie publiczne.

Podsumowanie

Artykuł przypomina o 5. rocznicy tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który został śmiertelnie pchnięty nożem podczas finału WOŚP. To bolesne wydarzenie unaoczniło problem narastającej fali nienawiści i mowy pogardy w życiu publicznym. Sam Adamowicz wielokrotnie piętnował nienawistne treści w mediach, m.in. wypowiedzi Janusza Pietrzaka i Marka Króla. Apelował też do premiera Tuska o walkę z mową nienawiści, niestety bezskutecznie. Po śmierci Adamowicza nadal pojawiały się haniebne wypowiedzi gloryfikujące jego zabójcę, co pokazuje, jak trudno wykorzenić to zjawisko. Artykuł przypomina gorzki apel brata Adamowicza o kontynuowanie walki z nienawiścią i podkreśla, że czas nie jest w stanie zagoić ran zadanych przez ten brutalny mord.

Tekst przedstawia przebieg uroczystości 5-lecia śmierci Adamowicza, podczas których padły mocne słowa potępienia dla nienawiści w życiu publicznym. Przypomniano też apele samego Adamowicza do premiera Tuska o zdecydowane kroki przeciw szerzeniu nienawiści. Po śmierci prezydenta podjęto wiele inicjatyw mających ograniczyć hejt w internecie, jednak wciąż wiele wysiłku pozostaje do włożenia w walkę z tym problemem. Artykuł jest więc swoistym mementem i apelem o budowanie życzliwego, pozbawionego nienawiści dyskursu publicznego.

Materiał przytacza konkretne, bulwersujące przykłady mowy nienawiści w mediach, m.in. w telewizji wRealu24 czy wypowiedzi Pietrzaka i Króla. Obnażają one całą grozę i szkodliwość tego procederu. Tekst unaocznia też bezsilność Adamowicza w walce z nienawiścią i apeluje do obecnych władz o niepopełnianie tych samych błędów. Piętnuje przypadki bezkarności nawoływania do nienawiści i przemocy. Całość stanowi więc mocny apel o nieustającą walkę z tym negatywnym zjawiskiem.

Podsumowując, artykuł w 5. rocznicę tragicznej śmierci Pawła Adamowicza przypomina o nierozwiązanym problemie nienawiści w przestrzeni publicznej. Przytacza apele samego Adamowicza oraz jego bliskich o konieczności zdecydowanych kroków przeciwko mowie pogardy i nienawiści. Tekst stanowi rodzaj testamentu Adamowicza i przestrogę na przyszłość dla władz, by nie lekceważyły tego problemu, który może prowadzić do kolejnych tragedii.

5 Podobnych Artykułów

  1. Skandal w Warszawie! Muzeum Polin z muralem oficera KBW!
  2. Polacy żądają przedterminowych wyborów. Nowy sondaż zaskakujący.
  3. Doradczyni Dudy: Skandaliczne wydarzenia na Woronicza
  4. Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - zabawa dla małych i dużych
  5. Początek politycznego trzęsienia ziemi przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Kacper Baran
Kacper Baran

Jako pasjonujący bloger, podzielam z czytelnikami moją miłość do światów filmowych, serialowych, kulinarnych oraz zdrowotnych. Zapraszam do podróży poprzez recenzje, opowieści i przepisy, odkrywając smaki, miejsca i tajemnice. Znajdziesz tu moją autorską perspektywę na te tematy, wzbogaconą unikalnymi spostrzeżeniami i inspiracjami.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły