Adam Bodnar pisze list do pracowników prokuratury. Co zapowiedział?

Adam Bodnar pisze list do pracowników prokuratury. Co zapowiedział?
Autor Elwira Jasińska
Elwira Jasińska15.01.2024 | 6 min.

Po decyzji o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, Adam Bodnar opublikował list do prokuratorów i pracowników prokuratury. Wskazał w nim na konieczność reformy tej instytucji, która w ostatnich latach podlegała negatywnym przemianom związanym z ograniczaniem niezależności i upolitycznieniem. Jako pierwszy krok wskazał na pilną potrzebę stabilizacji kadr oraz przejrzystych zasad awansów. Wymienił też szereg innych wyzwań, w tym pełną informatyzację, przystąpienie do Prokuratury Europejskiej oraz prace nad nową ustawą regulującą funkcjonowanie prokuratury.

Stabilizacja kadr prokuratorskich

Adam Bodnar w swoim liście do pracowników prokuratury wskazał, że pierwszoplanowym problemem do rozwiązania jest stabilizacja kadrowa, zarówno w obszarze pełnienia służby prokuratorskiej, jak i kadry urzędniczej. Jak zaznaczył, w ostatnich latach doszło do licznych nieprawidłowości i nierówności w kwestii awansów prokuratorów i uposażeń pracowników. Pojawił się również niedostatek kadry urzędniczej.

Bodnar podkreślił, że przebieg kariery zawodowej i awanse prokuratorów powinny opierać się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, takich jak fachowość i doświadczenie. Zapowiedział też, że będzie dokonywał istotnych korekt w tym obszarze. Jako przykład dotychczasowych nieprawidłowości wskazał nadużywanie instytucji delegacji, kosztem sytuacji kadrowej w najniższych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Prokurator generalny zapowiedział również znaczące podwyżki uposażeń dla pracowników prokuratury. Ma to przyczynić się do stabilizacji kadr i poprawy warunków pracy.

Delegacje prokuratorów

Adam Bodnar stwierdził, że instytucja delegacji prokuratorów była nadużywana w ostatnich latach. Z rozwiązania wyjątkowego stała się codziennością, kosztem najniższych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Nowy prokurator generalny zapowiedział działania naprawcze w tym obszarze. Chce ograniczyć delegowanie prokuratorów tam, gdzie ich braki kadrowe negatywnie wpływają na sprawność działania prokuratur.

Awans prokuratorów na jasnych zasadach

Adam Bodnar podkreślił, że awanse i ocena pracy prokuratorów powinny odbywać się na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów. Jego celem jest wyeliminowanie dotychczasowych nieprawidłowości i uznaniowości przy przyznawaniu awansów.

Jak stwierdził, przebieg kariery zawodowej prokuratorów winien opierać się przede wszystkim na takich kryteriach jak fachowość i doświadczenie. Zapowiedział też, że będzie dokonywał istotnych korekt w polityce awansowej, aby wyeliminować arbitralność decyzji.

Celem tych działań jest przywrócenie zaufania prokuratorów i pracowników prokuratur do obiektywności i transparentności awansów. Ma to motywować kadry do sumiennej i rzetelnej pracy.

Przebieg kariery zawodowej, ocena wykonywanej pracy, awans i przeniesienia prokuratorów winny opierać się na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, takich jak fachowość i doświadczenie. W tym zakresie będę dokonywał istotnych korekt.

Czytaj więcej: Kamiński i Wąsik przyjęci w warszawskich zakładach karncyh - Śmiszek.

Pełna informatyzacja prokuratury

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed prokuraturą, o którym wspomniał Adam Bodnar, jest jej pełna informatyzacja. Jak zauważył, dotychczas wprowadzony system informatyczny nie spełnia oczekiwań pod względem funkcjonalności i niezawodności.

Celem nowego prokuratora generalnego jest stworzenie nowoczesnego, w pełni cyfrowego systemu obsługi spraw. Oprócz poprawy efektywności, ma to także ułatwić kontakt z obywatelami i usprawnić elektroniczny obieg dokumentów.

Cyfryzacja prokuratury

Wśród najpilniejszych wyzwań związanych z informatyzacją prokuratury Adam Bodnar wymienił:

  • wprowadzenie elektronicznych doręczeń
  • umożliwienie obywatelom przesyłania pism z podpisem elektronicznym

Pełna cyfryzacja ma przyspieszyć pracę prokuratorów, zwiększyć transparentność działań i ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości. To kluczowe zadanie nowego kierownictwa prokuratury.

Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej

Adam Bodnar pisze list do pracowników prokuratury. Co zapowiedział?

Istotną zapowiedzią nowego prokuratora generalnego jest przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. Jak podkreślił, został odblokowany proces realnego udziału naszego kraju w europejskiej przestrzeni wymiaru sprawiedliwości, który był hamowany przez poprzednie kierownictwo.

Prokuratura Europejska zwalcza przestępstwa przeciwko budżetowi UE, takie jak korupcja, nadużycia finansowe czy przestępczość transgraniczna. Przystąpienie do niej umocni pozycję Polski jako zaufanego partnera i pokaże zaangażowanie w walkę z nadużyciami finansowymi.

Prace nad nową ustawą o prokuraturze

Adam Bodnar w swoim liście poruszył również kwestię prac nad nową ustawą regulującą działanie i strukturę prokuratury. Jak zaznaczył, w proces ten powinien być zaangażowany dialog społeczny z udziałem samych prokuratorów i ekspertów.

Nowa ustawa ustrojowa ma unormować funkcjonowanie prokuratury po rozdzieleniu stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Jej celem będzie wzmocnienie bezstronności i niezależności tej instytucji. Możliwe są również zmiany strukturalne.

Obecnie Po zmianach
Prokurator generalny = minister sprawiedliwości Rozdzielenie tych funkcji

Wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratorów

Ostatnią istotną zapowiedzią nowego szefa prokuratury jest wzmocnienie roli Krajowej Rady Prokuratorów. Ma być ona autentyczną reprezentacją środowiska prokuratorskiego i stać na straży jego niezależności.

Zwiększenie kompetencji Rady to pierwszy krok ku zbudowaniu niezależnego samorządu prokuratorskiego, który sam będzie decydował o awansach i rozwoju zawodowym prokuratorów. Umocni to bezstronność prokuratury i zmniejszy wpływy polityczne.

Adam Bodnar zapowiedział, że będzie kontynuował ożywianie działalności Rady i angażował ją we wszystkie ważne decyzje dotyczące prokuratury. Wzmocni to niezależność i transparentność tej instytucji.

Podsumowanie

W niniejszym artykule omówione zostały kluczowe założenia reformy prokuratury zapowiadanej przez nowego prokuratora generalnego Adama Bodnara. Przedstawia on ambitny plan naprawy tej instytucji, która w ostatnich latach traciła niezależność i ulegała upolitycznieniu.

Jako najpilniejsze wyzwanie wskazuje na potrzebę stabilizacji kadry prokuratorskiej i urzędniczej. Zapowiada przejrzyste zasady awansów oparte o merytoryczne kryteria oraz walkę z patologiami takimi jak nadużywanie delegacji. Istotnym elementem reformy będzie też informatyzacja prokuratury i większa otwartość na współpracę europejską.

Kluczowe są również zapowiedzi prac nad nową ustawą o prokuraturze, która unormuje jej funkcjonowanie po planowanym rozdzieleniu stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Ważnym celem jest też wzmocnienie roli samorządu prokuratorskiego, aby instytucja ta odzyskała większą niezależność od wpływów politycznych.

Przedstawiony plan jest bardzo ambitny, ale konieczny, aby przywrócić zaufanie obywateli do prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Jego wdrożenie będzie wymagało jednak czasu i wytężonej pracy. Pozostaje mieć nadzieję, że nowemu kierownictwu uda się zrealizować chociaż część tych zamierzeń.

5 Podobnych Artykułów

  1. Skandal w Warszawie! Muzeum Polin z muralem oficera KBW!
  2. Polacy żądają przedterminowych wyborów. Nowy sondaż zaskakujący.
  3. Doradczyni Dudy: Skandaliczne wydarzenia na Woronicza
  4. Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos - zabawa dla małych i dużych
  5. Początek politycznego trzęsienia ziemi przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Elwira Jasińska
Elwira Jasińska

Jako pełna pasji blogerka, zapraszam Cię w świat emocji, gdzie filmy i seriale to moje drugie "ja". Wprowadzę Cię w kulinarne uniesienia, podróżnicze morskie fale oraz troskę o zdrowie. Razem odkryjmy magię kina, smaku i dalekich miejsc, z nutką troski o dobre samopoczucie.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły