Zmiana na stanowisku „Pierwszego Żołnierza RP”

Prezydent RP Nowym Szefem Sztabu Generalnego mianował gen. Rajmunda Andrzejczaka.

Ustępujący ze stanowiska gen. Leszek Surawski został odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. Równocześnie prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował gen. dyw. Andrzejczaka na stopień generała broni. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek.

Jak podaje prezydent.pl: „- W perspektywie najbliższych kilku miesięcy będzie wdrażany nowy system kierowania i dowodzenia polską armią – przypomniał Andrzej Duda. Wśród innych priorytetów wymienił modernizację armii i podkreślił, że chce, aby fundusze przeznaczane na ten cel przełożyły się na jak najlepsze zrealizowanie tego zadania. Zaznaczył, że liczy na dobrą współprace szefa SGWP z ministrem obrony narodowej w zakresie dalszego rozwoju wojsk obrony terytorialnej”.

Dziękując dotychczasowemu szefowi SGWP gen. Leszkowi Surawskiemu Prezydent podkreślił, że zrealizował on swoje zadania „znakomicie”.

Decyzja w sprawie zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w rezultacie konsultacji Prezydenta RP z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami.

Według prezydent.pl: „Obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP”.
Źródło:

Kraj

Świat