Powstała lista warszawskich liceów przyjaznych osobom LGBTQ+. Publikujemy!

W sieci pojawiła się lista powstała w oparciu o wyniki badania społecznego „Sytuacja osób LGBTQ+ w społecznościach warszawskich liceów”, przeprowadzone między 12 marca a 27 kwietnia 2018 roku na grupie 4227 uczniów warszawskich szkół licealnych. Wątpliwości budzi fakt, że badania prowadzone były drogą internetową na nieformalnych grupach uczniowskich.

 

To oznacza, że szkoły jako instytucje nie brały udziału w badaniu. Społeczności licealne w rozumieniu badania to członkowie i członkinie nieformalnych kanałów komunikacyjnych związanych z danym liceum. Respondent w rozumieniu badania to każda osoba będąca członkiem danej społeczności, która wypełniła i przesłała gotowy formularz. Grupa reprezentatywna w rozumieniu badania to liczba respondentów, która spełnia zarówno ilościowe jak i jakościowe wymogi badania.

 

Grupa częściowo reprezentatywna w rozumieniu badania to liczba respondentów, która spełnia tylko jakościowe wymogi badania. Grupa niereprezentatywna w rozumieniu badania to liczba respondentów niespełniająca ani ilościowych, ani jakościowych wymogów badania. Brak grupy w rozumieniu badania to liczba respondentów niewłączona do badania z określonych przyczyn. Nieformalne kanały komunikacyjne społeczności w rozumieniu badania to nieformalne, uczniowskie grupy na Facebooku.

 

Autorzy opublikowali listę dostępną do pobrania tutaj: Lista_Społeczności_Przyjaznych_LGBTQ
Kraj

Świat