Parlament węgierski przyjął rezolucję o poparciu Polski!

Parlament na Węgrzech uchwalił deklarację o poparciu Polski wobec presji Brukseli. Zwrócił się w niej do rządu węgierskiego, aby ten nie popierał inicjatyw, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski, które wynikają z jej przynależności do UE.

 

Projekt rezolucji złożył przewodniczący parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolth Nemeth – donosi serwis wiadomosci.onet.pl.

Wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w Traktacie UE praw Polski i nie popierał propozycji, która ograniczyłaby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE – napisano w rezolucji.

 

Członkowie węgierskiego parlamentu zaapelowali także do węgierskich posłów w Parlamencie Europejskim o nie popieranie propozycji UE opowiadających się za tokiem postępowania przeciwko Polsce, wszczętym na podstawie traktatu UE (art. 7.) lub zgadzających się z nim – czytamy na portalu wiadomosci.onet.pl.

 

 Źródło:

Kraj

Świat