OECD podwyższyła prognozę wzrostu polskiego PKB do 4.6%

 

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzeszająca kraje rozwinięte zwiększyła prognozę wzrostu PKB w tym rok o 0.4 punkta procentowego, z 4.2% do 4.6% oraz z 3.7% do 3.8 % w roku 2019.

 

 

„Prognozujemy, że wzrost PKB w 2018 r. pozostanie mocny, a w 2019 r. nieco osłabnie. Inwestycje odbiją dzięki szybszemu wydatkowaniu środków z UE, a konsumpcja prywatna będzie rosła głównie dzięki prężnemu rynkowi pracy. Przyspieszające płace będą podbudowywać rosnącą presję inflacyjną” czytamy w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Według raportu organizacji pożądany jest wzrost dochodów lub zhierarchizowanie wydatków w celu zapewnienia trwałego finansowania wydatków publicznych, a obecna polityka fiskalna wspiera wzrost przez m.in. transfery socjalne.

 

 

 

Pod koniec tego roku zdaniem ekspertów Narodowy Bank Polski powinien zacząć zacieśnianie polityki pieniężnej.

Akomodująca polityka pieniężna była dotychczas odpowiednia, zważając na stłumioną inflację. Niemniej prognozujemy, że inflacja wzrośnie ze względu na przyspieszające płace oraz presję popytową na moce produkcyjne” – napisano.

 

Poniżej tabela z aktualnymi prognozami OECD i porównaniem do prognoz z marca 2018 r.:

 

Aktualna prognoza Prognoza z III ’18
2018 2019 2018
wzrost PKB 4,6 3,8 4,2
konsumpcja prywatna 4,8 4 4,4
spożycie publiczne 3,7 3,3 3,3
inwestycje 9,1 7,1 9
popyt krajowy 5,1 4,3 4,6
eksport 7,7 6,3 7
import 9,6 7,6 8,1
bezrobocie 4,2 3,9 4,2
CPI 2,2 2,7 2,6
saldo C/A (w proc. PKB) -0,5 -0,8 0,2
Saldo sektora general government (proc. PKB) -1,5 -1,6 -2,2
Dług sektora general government (w proc. PKB) 49,8 49,2 53

 

 

 

Źródło: pap.pl
Komentarze

Kraj

Świat