"My chcemy Boga"!

Hasło “My chcemy Boga” ma łączyć nie dzielić tak jak łączyło zdecydowana większość Polaków podczas procesji patriotycznych, jak łączyło podczas walki prowadzonej przez działaczy narodowych, księży o polskość ludu prowadzona w codziennej pracy u podstaw.

Ja wiem, że byli Polacy protestanci, unici, prawosławni, muzułmanie, poganie, okultyści, masoni, ateiści. Cześć z nich włączała się w walkę o niepodległość Polski. Przeważająca większość polskich patriotów pracowała i ginęła za Boga i Ojczyznę. Czy zatem w imię poprawności politycznej mamy wyrzucić Boga ze sztandarów, bo ktoś kto ma jakąś inna wizję narodu polskiego niż my Polacy Katolicy i sobie tego nie życzy?

 

My nikogo kto chce z nami współpracować nie odrzucamy tylko dlatego, że nie jest Katolikiem. Staramy się zakreślać możliwie szeroko obszary współpracy, jednak nie zamierzamy rezygnować z manifestowania części naszej tożsamości, o której przypominają ryngrafy wykopywane ostatnio z dołów śmierci, tożsamości która miała zostać narodowi amputowana i zniknąć w zapomnieniu. My jednak ta tożsamość dalej w sobie mamy i chcemy przekazać naszym dzieciom i wnukom wbrew zewnętrznym i wewnętrznym polit technologom.

 

 
Kraj

Świat