Marek Jurek rezygnuje z funkcji prezesa Prawicy RP

Marek Jurek poinformował PAP o swojej rezygnacji ze stanowiska prezesa Prawicy RP, które obejmował aż 11 lat. Nowym szefem zostanie Krzysztof Kawęcki.

„Jedenaście lat to wystarczy. Prawica jest dojrzała do tego, żeby mieć nowego prezesa” – powiedział Jurek PAP, dodając również, że swój najbliższy czas będzie poświęcał na rzecz konsolidacji środowisk konserwatywnych i chrześcijańskich.

Jak podaje portal nczas.com, były prezes podkreślił również swoje zaangażowanie w rozwój przyjętej 15 czerwca przez radę polityczną Prawicy Konwencji Praw Rodziny.

W komunikacie politycznym można przeczytać: „Rada Naczelna Prawicy Rzeczypospolitej obradowała nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z wyzwaniami polskiej polityki na forum europejskim i zachowaniem suwerenności narodowej (…) na wstępie Marek Jurek naszkicował wizję konsolidacji środowisk prawicy chrześcijańskiej i konserwatywnej i potrzebę skutecznej obrony fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Jednym z priorytetów na tej drodze jest przedstawiona 15 czerwca przez Prawicę Rzeczypospolitej Konwencja Praw Rodziny”

Zmiana która została przeprowadzona w zarządzie Prawicy RP, zaszła zgodnie ze statutem, bo prezesem został ówczesny wiceprezes, przyjęty przez aklamację – Krzysztof Kawęcki.

Marek Jurek zaznaczył: „Nasza partia ma dobre miejsce na forum publicznym. Zagwarantowaliśmy jej miejsce w debacie publicznej. Mogę spokojnie po 11 latach przekazać prezesurę jednemu z kolegów, żeby jednocześnie wspierać go i korzystając z jego wsparcia pracować nad budową tego, żeby Prawica była sercem szerokiego ruchu chrześcijańsko-konserwatywnego”.

Podczas posiedzenia rady politycznej Prawicy RP wystosowano również apel do prezydenta Andrzeja Dudy o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej tzw. Konwencji Stambulskiej oraz podjęcie decyzji w sprawie wyborów na stanowiska powszechne.
Źródło:

Kraj

Świat