II Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Do 28 lutego trwa termin zgłaszania prac do udziału w II Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Edycja przypadająca na 2018 r. pokrywa się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W odpowiedzi na tę wyjątkową okoliczność, tematem tegorocznego konkursu jest: Przestrzeń polskiej Niepodległości.

 

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednia Edycja Konkursu pokazała, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

 

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje przede wszystkim upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej a także promocję osiągnięć rodzimej nauki w wymiarze międzynarodowym. Adresatami Konkursu są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych wydanych w latach 2014-2018 oraz nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2018 r.

 

Zgłoszenia do konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki przyjmowane są do 28 lutego 2018 r. w formie poczty tradycyjnej, jak również elektronicznej na adres nauka@fundacjakurtyki.pl. Więcej informacji wraz z terminarzem oraz regulaminem konkursu odnaleźć można na stronie internetowej www.fundacjakurtyki.pl.

 
Kraj

Świat