Endek zawsze planował na pokolenia

Narodowi Demokraci tak jak w przeszłości, tak i dziś powinni być prekursorami wielu ambitnych planów i koncepcji rozwoju kraju. Wymaga to określenia realnych potrzeb rozwoju naszego narodu, projekty infrastrukturalne muszą wiązać regiony, być odpowiedzią na ciągle nowe wyzwania naszych i przyszłych czasów.

 

Aby naród polski mógł rozwijać się równomiernie, aby połączyć regiony naszego kraju i dalej by uniknąć ich peryferyjności, móc je połączyć z krajami ościennymi, musimy je związać odpowiednią siecią dróg, kolei, lotnisk i dróg wodnych. Żeby określić potrzeby infrastrukturalne Polski potrzeba znać potrzeby demograficzne kraju, rozumieć jej położenie w tej części Europy, a także odmienne potrzeby rozwojowe poszczególnych regionów naszego kraju. Polska leży na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych Europy, co przy odpowiednim wykorzystaniu może wzmocnić naszą konkurencyjność i być kołem zamachowym rozwoju polskiej gospodarki. Mamy dostęp do morza, bardzo korzystne uwarunkowania topograficzne, właściwie całego nasze terytorium leży na równinie, bardzo dobry topograficzny układ rzek północ południe i wschód zachód, co w czasie pokoju jest naszym dużym atutem. Dla pełnego wykorzystania tych zalet konieczna jest m.in. rozbudowa, modernizacja i infrastruktury transportowej. Ta Infrastruktura odpowiednio wyposażona w nowoczesne rozwiązania technologiczne i planistyczne, wpłynie na poprawę jakości życia narodu polskiego. Zaniedbania w tej materii są duże, nasze porty są źle skomunikowane, rzeki i kanały są w opłakanym stanie, nie lepiej wygląda też sieć kolejowa, gdzie nawet nie przystąpiono do prac nad szybką koleją.

 

Czy obecnie znamy potrzeby rozwojowe naszego narodu, czy planujemy budowę nowych okręgów przemysłowych? Do dziś czujemy dawną siłę przemysłu Górnego Śląska i Łodzi, ośrodków przemysłowych powstałych na początku XX wieku. Decyzją Sejmu już w 1922 roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni. W pamięci mamy powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, który zintensyfikował rozwój terenów między Warszawą, Lwowem i Krakowem, w ciągu 2,5 roku stworzono 110 tysięcy miejsc pracy w 51 nowych zakładach przemysłowych. Nawet tuż po II wojnie światowej w Studium Planu Krajowego z 1947 roku, po zmianie naszych granic, rozumiejąc nowe położenie i kierując się przedwojennym doświadczeniem, planowano budowę dwóch nowych okręgów przemysłowych. Pierwszy miał powstać w Wałczu, mieście położonym miedzy Poznaniem, Gdańskiem i Szczecinem, drugi ośrodek przemysłowy w Ostrołęce między Warszawą, Białymstokiem i Olsztynem. Od tego czasu byliśmy tylko w stanie rozpocząć projekt wykorzystania Wisły poprzez jej kaskadyzacje, , parę zapór retencyjnych, wybudować jedna linię kolei szerokotorowej i niewystarczająca ilość dróg ekspresowych i autostrad.

 

Pilną potrzebą jest dzisiaj wsparcie rozbudowy połączeń komunikacyjnych aglomeracji łódzkiej z resztą kraju, która przez swoje położenie, właściwie samowolnie staje się centrum logistycznym tej części Europy. Łódź jest miastem, które jak na przykład Wałbrzych czy region Koszaliński poniosło olbrzymi koszty przemian po 1989 roku. Aglomeracja łódzka ma doskonałe połączenia drogowe, krzyżujące się we wszystkie kierunki autostrady, lecz trzeba uzupełnić je kolejnymi elementami. By to centrum spedycyjne centralnej Europy stało się atrakcyjne i w pełni kompatybilne musi być wyposażone w kolejne elementy infrastruktury. Konieczne jest połączenie aglomeracji z siecią kanałów rzecznych poprzez budowę kanału łączącego kanał południowy z Górnego Śląska, poprzez Łódź do Płocka. Także przyszłe koleje szybkich prędkości muszą przebiegać przez to miasto, do dopełnienia połączeń kolejowych będzie przedłużenie kolei szerokotorowej ze Śląska do tego miasta. Cieszy zapowiedz budowy Centralnego Portu Lotniczego zlokalizowanego między Warszawa a Łodzią, co w naturalny sposób zapewni Łodzi rozwój.

 

Berlin jako stolica Niemiec, ze swoim olbrzymim gospodarczym i politycznym potencjałem, leżącej blisko naszej granicy, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Stolica Niemiec ma olbrzymi potencjał rozwojowy, który będzie wpływał na cała zachodnia Polskę. Już dziś Berlin posiada połączenia rzeczne z resztą Europy, doskonałe połączenia drogowe, zaplecze portu w Hamburgu i Rostoku, za parę lat odda olbrzymie lotnisko Brandenburgia. Aby te ujemne skutki zniwelować, konieczne jest ścisłe, szybkie połączenia trasami szybkiego ruchu i szybkiej kolei potencjałów metropolii Szczecin, Poznań i Wrocław. Tylko ścisłe połączenie tych trzech miast będzie realnym przeciwstawieniem się sile bardzo prężnej stolicy Niemiec.
Tylko tak ukształtowany obszar tych trzech miast, w tym regionu popegeerowskiego Szczecina, zdegradowanego regionu zagłębia wałbrzyskiego będzie mógł konkurować z Berlinem.
Stara zasada geopolityki, mówi „kto trzyma ujście rzeki, trzyma jej całe dorzecze”. Fundamentalną rolę odgrywa oś Szczecin-Świnoujście wraz z portami i stocznią, tunelem do Świnoujścia, który można by dziś porównać do dzisiejszego Westerplatte. Dopełnieniem wzmocnienia ściany zachodniej będzie budowa kanału Odra-Dunaj, który spowoduje, że port Szczecin – Świnoujście stanie się jednym z największych portów w Europie, zaś budowa kanału rzecznego Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski – Szczecin, uniezależni nas od Niemiec, gdyż barki będą płynąć tylko przez terytorium naszego kraju.

 

Jesteśmy w trakcie przebudowy tras kolejowych, tabor staje się nowoczesny i bezpieczny, kolej po wielu latach doczekała się wielu nowych inwestycji. Czeka nas jednak kolejny krok w rozwoju tego środka transportu, pasażerska kolei szybkich prędkości będącej wyzwaniem naszych czasów. Trasa tej kolei powinna przebiegać na kierunku Lublin-Warszawa-Łódź i dalej przez Poznań na Wrocław i Szczecin, następnym krokiem będzie budowa linii Gdańsk-Łódź-Kraków. Taki kierunek rozwoju polskich kolei szybkich prędkości połączy zwartą siecią cały kraj. Te połączenia powinny mieć dalsze międzynarodowe rozwinięcia do Pragi, Wilna i Lwowa. Kolejnym kierunkiem, który trzeba wspomóc to rozbudowa linii szerokotorowej z Gródka do Sławkowa w kierunku Gliwic i Łodzi. By uatrakcyjnić tą linię potrzeba ją połączyć z podobną linią w Terespolu, zelektryzować i dobudować wiele kolejowych mijanek, a także dostosować ją do przewozów pasażerskich.

 

Jesteśmy krajem, który przez brak infrastruktury śródlądowych dróg wodnych, blokuje połączenie rzeczne Paryż-Moskwa i Skandynawia-Bałkany. W Europie zachodniej pokaźna część transportu odbywa się rzekami, gdyż jest to transport tani, ekologiczny i bezpieczny. Obecnie w Polsce tylko 0,4 proc. transportu odbywa się drogą wodną, a skala degradacji infrastruktury rzecznej jest olbrzymia. Przez ostatnie lata zapomniano, że nasze porty i stocznie, były punktami węzłowymi technologicznego rozwoju i industrializacji. Dlatego cieszy rozpoczęcie prac nad budową kanału rzecznego Odra-Dunaj, bardzo ambitnego projektu, który stanie się kołem zamachowym całej zachodniej Polski. Konieczne jest również użeglownienie Wisły, dokończenie kaskadyzacji dolnego odcinka rzeki oraz przyjęcie rozwiązań dla odcinka do Warszawy z kaskadami stopni wodnych lub kanałami wzdłuż Wisły, co połączy Trójmiasto z portem Praskim i nowym centrum logistycznym w Warszawie. Dolna i środkowa część Wisły to 50 procent zasobów energetycznych polskich rzek, pozyskanie tej zielonej energii zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Równolegle powinniśmy rozpocząć prace nad połączeniem Wisły nowym kanałem do Brześcia (droga E40), co da nam połączenie z Morzem Czarnym. Skrzyżowanie kanałów rzecznych wschód-zachód i północ-południe, będzie przebiegać w Gorzowie Wielkopolskim, co uczyni z tego miasta jeden z największych portów śródlądowych w Europie. Cieszy zapowiedz realizacji Kanału Śląskiego, który połączy Odrę z Wisłą i da kolejny impuls rozwoju całego Śląska i Krakowa. Ważnym walorem kanałów rzecznych jest to, że staną się rezerwuarem wody, której brakuje w centralnej Polsce.

 

Zwieńczeniem wzmacniania naszych regionów, będzie powrót do już opracowanych lokalizacji nowych okręgów przemysłowych, czyli okręgu Wałeckiego i okręgu Ostrołęckiego. Okręg Wałcz-Szczecinek zagospodarowałby tereny popegeerowskie środkowego Pomorza, poprzez lokalizację w tym miejscu przemysłu rolno-spożywczego i drzewnego. Okręg Ostrołęcki to dobre miejsce na lokalizację centrów nowych technologii. Wszystkie te ośrodki powinny być wsparte kompleksami kształcenia technicznego, promujące innowacje.

 

Czy tak ambitne projekty są wykonalne? Są one konieczne by wyprowadzić nasz naród na odpowiednią ścieżkę rozwoju, by ułatwić rozwój regionów i nowoczesną reindustrializację Polski. Miejmy świadomość, że ich realizacja będzie przebiegać przez całe kolejne pokolenie i to dla odpowiedzialnych środowisk politycznych nie jest zła wiadomość. Lata planistycznych zaniedbań, braku pozytywistycznego myślenia dotyczącego rozwoju naszego narodu, było spowodowane z jednej strony brakiem państwotwórczych elit, z drugiej realizacją tylko planów europejskich kanałów transportowych UE, które nie zawsze nam służyły. Jeszcze raz pragnę przypomnieć, że owoce lokalizacji i budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, portu w Gdyni widzimy do dziś. Bardzo dobrze rozumieją te mechanizmy na przykład Chiny, które dawno temu rozpoczęły budowę sztucznych wysp na morzu południowochińskim, kolei szybkich prędkości czy budowy nowego Jedwabnego Szlaku. Pamiętajmy, że już w przeszłości nasze środowisko było prekursorem wielu ambitnych projektów infrastrukturalnych. To współtworzony przez naszych poprzedników rząd w skład, którego wchodzili Endecy i Ludowcy podejmowali w roku 1922 decyzję o budowie portu w Gdyni. To nasz kolega, Rafał Wiechecki jako Minister Gospodarki Morskiej, dziś adwokat i Prezes Fundacji im. Bolesława Chrobrego – wydawcy Kwartalnika Myśl.pl, doprowadził do zakończenia budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, łączącej bezpośrednio Port w Gdyni z Obwodnicą Trójmiejską, oraz zapewnił finansowanie i budowę bezpośredniego połączenia Portu w Szczecinie z trasą S3, poprzez wybudowanie nowego, trzypasmowego wjazdu do Szczecina przez ul. Struga. To były prezes Fundacji im. Roman Dmowskiego, wicemarszałek Bogusław Kowalski tworzył Koleje Mazowieckie, do dziś wzorcowo rozwijająca się spółkę kolei samorządowych. Aby wszystkie przedstawione plany wykonać, niezbędny jest silny polski ruch narodowy, silny programowo i personalnie. Do jego wykonania konieczny jest wieloletni konsensus, ugruntowana świadomość wśród środowisk naukowych i samorządowych o konieczności jego przeprowadzenia.

 

Tekst pochodzi z 38. numeru kwartalnika „Myśl.pl”

 

Sylwester Chruszcz– poseł na Sejm, prezes stowarzyszenia Endecja, architekt, a w przeszłości eurodeputowany oraz samorządowiec.
Kraj

Świat