Umowa społeczna ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy obejmuje również przyszłe pokolenia, a jej celem jest ustanowienie trwałego społeczeństwa. W tej perspektywie tworzy się bowiem sieć powiązań obejmujących zarówno pokolenia przeszłe, obecne, jak i te, które dopiero nadejdą. Wskazana relacja, zwana „doświadczeniem przynależności” gwarantuje, że jeszcze nienarodzeni nie zostaną pozbawieni przyszłości.   Można wskazać, […]

Czytaj Więcej

Jedną z metod walki politycznej jest odbieranie przeciwnikowi powagi. Wprawdzie żyjemy w czasach, w których bycie „niepoważnym” nie przekreśla sukcesów na niwie politycznej, niemniej w przypadku endecji, prądu politycznego odwołującego się do ponad stuletniej tradycji, kwestia ta ma niebagatelne znaczenie. A to dlatego, że endecja nie jest nurtem skrajnym, choć za taką uchodzi w większości […]

Czytaj Więcej

Polska gospodarka wymaga dziś przeformatowania z gospodarki wschodzącej na model gospodarki innowacyjnej. I ma ku temu najlepsze możliwe warunki. Niestety jednak możliwości te leżą w rękach rządzących, którzy jako jedyni mogą stworzyć ku temu prawne i finansowe realia.   Tezy formułowane przez Romana Rybarskiego  iż celem gospodarki jest dobrobyt obywateli, potęga i rozwój narodu, przeciwdziałanie zagrożeniu […]

Czytaj Więcej

Kilka lat temu poznałam wspaniałego człowieka– pana Włodzimierza Pawełczyka (Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej). Szczegółowo opowiedział mi historię o swoim tacie– Marianie Pawełczyku, który zginął w Katyniu (przebywał w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku) i o tym jaki wpływ na jego życie miał ten fakt. Był to nauczyciel, podporucznik rezerwy WP.    Pan Włodzimierz powiedział mi […]

Czytaj Więcej

Ukraina biorąc na sztandary faszystów z OUN-UPA mniej lub bardziej świadomie potwierdza, że nie rozumie i nie przyjmuje wartości Zachodu, Europy. Agresja ze strony Rosji, niestety, sama w sobie tego stanu rzeczy nie zmienia i zmienić nie może.   Trudno dokonywać gradacji zbrodni przeciwko ludzkości, oceniać, które ludobójstwo zasługuje na większe potępienie. Gorszy był faszyzm […]

Czytaj Więcej

Wakacje trwają w najlepsze, a więc i w polityce mamy czas umownego sezonu ogórkowego. Jednak tego roku pojawiają się tematy, które momentalnie potrafią rozgrzać emocje wśród ludzi, którzy jeszcze interesują się politycznym życiem w naszym kraju. Czymś co wywołało poruszenie zarówno na prawicy, jak i lewicy (co ciekawe nie tylko w Polsce) były ostatnie zmiany […]

Czytaj Więcej

mgr Jakub Krzysztonek (1978r.)- historyk, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, związkowiec, społecznik. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studia magisterskie w r. 2012. Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ukończył studia podyplomowe w r. 2013. Doktorant Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Endecja”

Czytaj Więcej

Nie chodzi już tylko o podatek od linkowania, ukryty nowe haracz zaprojektowany w Berlinie i realizowany w Brukseli, ale o kontrolę nad umysłami. Brzmi patetycznie?   Prostozmostu.pl informowało już, że Unia Europejska pracuje nad dyrektywą o prawach autorskich, gdzie jeden z artykułów (11) wprowadza opłaty od linków internetowych (prawo znane pod hasłem „podatku od linków”).   […]

Czytaj Więcej

Rozumienie terminu „wolność” w formacji Janusza Korwin-Mikkego nabiera doprawdy nowego znaczenia. Moje przekonanie w tym względzie potwierdza rozmowa, z niedawno jeszcze jedną z twarzy tej formacji, Ewą Zajączkowską na jednym z portali. Na szczęście, Ewa podobnie jak ja w tym temacie ma zdanie podobne do mojego, a zatem jak widać, to nie ja oszalałem, bowiem […]

Czytaj Więcej