Budżet zanotował nadwyżkę 9,5 mld zł

Jak podaje tvp.info, po czerwcu bierzącego roku budżet zanotował nadwyżkę 9,5 mld zł. Wydatki w ciągu pierwszego półrocza 2018 r. wyniosły 172,5 mld zł, a dochody 182 mld zł.

Komuniat Ministerstwa Finansów podaje: „W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r. o ok. 7,9%, tj. ok. 12,2 mld zł”.

Jak podaje resort, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

– dochody z podatku VAT były wyższe o 4,5 % r/r (tj. ok. 3,6 mld zł),

– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,8% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

– dochody z podatku PIT były wyższe o 16,0% r/r (tj. ok. 3,8 mld zł),

– dochody z podatku CIT były wyższe o 18,1% r/r (tj. ok. 2,9 mld zł),

– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7% r/r.

Zdaniem ministerstwa, wysokie dochody z podatku PIT i CIT są skutkiem dobrej sytuacji na rynku pracy i wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Wysokie dochody z podatku CIT mają być także związane z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych.

W komunikacie resortu napisano: „W okresie styczeń – czerwiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 13,6 mld zł i było niższe o ok. 7,1 mld zł (tj. 34,1%) w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2017 r. Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 r”.

Ministerstwo podaje, że wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosło 172,5 mld zł, czyli 43,4% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 170,8 mld zł, tj. 44,4% planu.
Źródło:

Komentarze

Kraj

Świat