Drastyczne pogorszenie się w ostatnich miesiącach relacji polsko-ukraińskich stało się faktem dostrzeżonym nawet przez jakże przychylny stronie ukraińskiej obóz obecnie rządzący w kraju nad Wisłą. Dwa wydarzenia w tym minionym okresie można uznać wręcz za symboliczne. Wymowny zakaz poszukiwania i ekshumacji szczątków polskich obywateli pomordowanych na Kresach Wschodnich w latach II wojny światowej wydany administracyjnie […]

Czytaj Więcej

45 tydzień tego roku jest kolejną przełomową datą w bogatej historii naszego zachodniego sąsiada. W mediach głównego nurtu informacja ta nie wzbudziła większej reakcji. A powinna. I nie chodzi wyłącznie o to, że niemieccy prawnicy (sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej) nagle odkryli trzecią płeć, co samo w sobie jest już niepokojące, ale także o to,czy […]

Czytaj Więcej

Decyzje, jakie podjął ostatnio Paweł Kukiz oznaczają ruinę pewnych nadziei, które z nim wiązałem. Wcześniej Paweł deklarował, że widzi przyszłość swojego klubu w sformalizowaniu porozumienia środowisk, które w wyborach prezydenckich i parlamentarnych wokół siebie skupił. Zachowując swoją tożsamość i swoje programy, stworzą one wspólnie polityczne minimum programowej wspólnoty i, co ważniejsze, przygotują konkretne zmiany ustawowe, […]

Czytaj Więcej
bialystok

Utrzymywanie Izby Wytrzeźwień to zbyteczny balast dla finansów miejskich, przynoszący stratę ponad 1,3 mln zł. Odnosi się wrażenie, że nie ma żadnej krytycznej, racjonalnej analizy zasadności utrzymywanie tego reliktu PRL-u, realnego socjalizmu,gdzie poprzez wiodącą rolę Partii, państwa walczyło z plagą pijaństwa.Ta instytucja była specyficzną dla naszej części Europy, a obecnie jest spuścizna mrocznych czasów i […]

Czytaj Więcej

Było sobie kiedyś miasteczko Schönlanke, aż nagle, ni z tego ni z owego, na początku 1945 roku przestało istnieć. Jego zniknięcie nie ograniczyło się do sfery idei lecz miało wymiar całkowicie fizyczny i praktyczny. Mianowicie wymazano z mapy aktualną nazwę miasteczka i wpisano w to miejsce jego pierwotną nazwę. Ci z Niemców zamieszkujących dotąd Schönlanke, […]

Czytaj Więcej

Wydarzenia ostatnich dni podniosły atmosferę w środowisku stowarzyszenia Endecja. Wielu z nas zastanawia się jaka jest faktyczna sytuacja polityczna w obrębie Endecji i Kukiz’15 i co się tak naprawdę dzieję? Poniżej przedstawię swój punkt widzenia jako osoby która z zewnątrz obserwuje klub Kukiz’15, a jednocześnie nie zna osobiście żadnego posła będącego członkiem zarządu głównego stowarzyszenia […]

Czytaj Więcej

Hasło “My chcemy Boga” ma łączyć nie dzielić tak jak łączyło zdecydowana większość Polaków podczas procesji patriotycznych, jak łączyło podczas walki prowadzonej przez działaczy narodowych, księży o polskość ludu prowadzona w codziennej pracy u podstaw. Ja wiem, że byli Polacy protestanci, unici, prawosławni, muzułmanie, poganie, okultyści, masoni, ateiści. Cześć z nich włączała się w walkę […]

Czytaj Więcej

Umowa społeczna ma sens wtedy i tylko wtedy, gdy obejmuje również przyszłe pokolenia, a jej celem jest ustanowienie trwałego społeczeństwa. W tej perspektywie tworzy się bowiem sieć powiązań obejmujących zarówno pokolenia przeszłe, obecne, jak i te, które dopiero nadejdą. Wskazana relacja, zwana „doświadczeniem przynależności” gwarantuje, że jeszcze nienarodzeni nie zostaną pozbawieni przyszłości. Można wskazać, że […]

Czytaj Więcej

W ostatnim wywiadzie udzielonym w radiu RMF FM premier Beata Szydło zarzekała się, że rząd nie ma planów wyprowadzenia Polski z UE. Czy jest to słuszna strategia w momencie, gdy Berlin przez Brukselę stara się coraz bardziej naciskać na polski rząd w sprawie uchodźców, Puszczy Białowieskiej, czy organizacji naszego systemu edukacyjnego? Niemiecka Europa   24 […]

Czytaj Więcej